Donatie 2019

01/01/2019
Donderdagavond EetClub

Via deze betaalknop bent u in de gelegenheid om uw donatie voor 2019 te voldoen. Met uw donatie draagt u bij aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Donderdagavond EetClub

Het lidmaatschap van de Donderdagavond EetClub is onverbrekelijk verbonden met het donateurschap van de Stichting. De Donderdagavond EetClub kan zijn activiteiten vanzelfsprekend alleen goed ontplooien indien daarvoor de nodige financiën aanwezig zijn. Alle leden doneren daarom jaarlijks een vaste minimale bijdrage aan de Stichting Donderdagavond EetClub.

De jaarlijkse donatie is vastgesteld op € 70 (automatische incassso, zie brief Stichtingbestuur) of € 75 per persoon (overige methoden) en dient elk jaar vóór de nieuwjaarsborrel (6 januari 2019) op de rekening van de Stichting te staan.

Rekeningnummer van de Stichting is: NL51ABNA0460454277 te name van “Stichting Donderdagavond EetClub” te Amsterdam.

LET OP I: BETAALT U VOOR TWEE PERSONEN? GEEF DAN IN DE BETALING AAN NAMENS WIE U BETAALT ONDER ‘EXTRA INFORMATIE / BESTELNOTITIES’

LET OP II: ALLEEN LEDEN KUNNEN BETALEN, GEINTERESSEERDEN MOETEN EERST DONATEUR WORDEN

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Quaestoraat via: quaestoraat@donderdagavondeetclub.nl

Wie zijn aanwezig

51 personen hebben zich aangemeld voor Donatie 2019

 • Stijn Berkouwer
 • Frank Elshof
 • Egbert-Jan Klein Onstenk
 • Fred Chevalking
 • Egbert Adrichem
 • Jacques Ewals
 • Frank Helwegen
 • Arjon Pals
 • Gerben Horst
 • Niels Hagemans
 • Jan Willem Van Roggen
 • Mike van Vlaanderen
 • Joep van der Schoot
 • Franciscus Straeter
 • Jeroen Sirag
 • Ernst de Jong
 • Oege Goslings
 • Theo Timmermans
 • Michiel Göbel
 • J.N. van de Pol
 • Dietrich Vastenburg
 • bert SMIT
 • Matthijs Roest Crollius
 • Roel Theissen
 • Paul Dorsemagen
 • Bart Alberts
 • Jair Lampe
 • Jacob Stroet
 • Robin Alberdingk Thijm
 • guus scholten
 • Jacques Vincken
 • Ernst Dekker
 • Martijn Meeuwsen
 • Rein Kroon
 • Hugo Penning
 • Kristian Elonen
 • Maarten Visser
 • Alex Suijk
 • Krijn Soeteman
 • Frank van der Voort
 • Roeland Wijkel
 • Rudolf Eenkhoorn
 • Robbert Haring
 • Roger Katwijk
 • Eric Vogel
 • Hidde Goinga
 • Roy Poelstra
 • Pieter Turkenburg
 • Willem Gadella
 • Laad alle deelnemers