Donatie 2020

01/01/2020
Donderdagavond EetClub

Via deze betaalknop bent u in de gelegenheid om uw donatie voor 2020 te voldoen. Met uw donatie draagt u bij aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Donderdagavond EetClub

Het lidmaatschap van de Donderdagavond EetClub is onverbrekelijk verbonden met het donateurschap van de Stichting. De Donderdagavond EetClub kan zijn activiteiten vanzelfsprekend alleen goed ontplooien indien daarvoor de nodige financiën aanwezig zijn. Alle leden doneren daarom jaarlijks een vaste minimale bijdrage aan de Stichting Donderdagavond EetClub.

De jaarlijkse donatie is vastgesteld op € 75 (automatische incassso, zie brief Stichtingbestuur) of € 80 per persoon (overige methoden) en dient elk jaar vóór de nieuwjaarsborrel (5 januari 2020) op de rekening van de Stichting te staan.

Rekeningnummer van de Stichting is: NL51ABNA0460454277 te name van “Stichting Donderdagavond EetClub” te Amsterdam.

LET OP I: BETAALT U VOOR TWEE PERSONEN? GEEF DAN IN DE BETALING AAN NAMENS WIE U BETAALT ONDER ‘EXTRA INFORMATIE / BESTELNOTITIES’

LET OP II: ALLEEN LEDEN KUNNEN BETALEN, GEINTERESSEERDEN MOETEN EERST DONATEUR WORDEN

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Quaestoraat via: quaestoraat@donderdagavondeetclub.nl

Wie zijn aanwezig

5 personen hebben zich aangemeld voor Donatie 2020

  • Bart Rovekamp
  • Ruben de Boer
  • Mark Stam
  • Elisio Baptista
  • Mike van Vlaanderen