Ledeninformatie | Kennismaking

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om kennis te maken met de Donderdagavond EetClub tijdens de reguliere maandelijkse borrel. Deze vindt iedere eerste donderdag van de maand plaats in twee verschillende locaties. In de periode van april tot en met oktober vindt de borrel plaats in de Schreierstoren. In de overige maanden ontmoet het gezelschap elkaar in het West-Indisch Huis. Beide locaties bevinden zich in Amsterdam. De avond  start om 19.00 waarna men om ca. 20.30 uur een hapje met elkaar eet. Als geïnteresseerde bent u van harte welkom om aan te schuiven.

 Sfeerimpressie van de maandelijkse bijeenkomst:

Iedere eerste donderdagavond van de maand komen ongeveer 100 van de totaal 350 leden van verschillende leeftijden bijeen. Wat meteen opvalt is dat de sfeer iets van een sociëteit weg heeft. Veel leden zijn vroeger lid geweest van een traditionele studentenvereniging en hebben bijvoorbeeld gehockeyd of geroeid. Daarnaast dragen de leden tijdens de winterborrel een jasje en borrelen en eten met elkaar. De gesprekken zijn geanimeerd en de leden hebben een brede culturele en maatschappelijke interesse. De Donderdagavond EetClub is een informele borrel- en eetclub en heeft geen dating- of politiek activistische ambitie. De leden zijn behept met sociale vaardigheden, veelal hoogopgeleid, zelfbewust en stralen een gezonde dosis  ‘joie de vivre’ uit.

Als je drie keer aanwezig bent geweest en je drie leden (waaronder een bestuurslid) hebt overtuigd dat je erbij past, dan kan je worden uitgenodigd voor het Nieuwe Heeren Diner waarna je officieel donateur bent van de Donderdagavond EetClub.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden tijdens de borrel of stuur een e-mail naar nieuweleden@donderdagavondeetclub.nl.

Om je aan te melden voor de maandelijkse borrel of een andere open activiteit van de Donderdagavond Eetclub, kun je hieronder een gastaccount maken en je via de pagina Activiteiten opgeven voor deze activiteit.