Ledeninformatie | Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Donderdagavond EetClub is onverbrekelijk verbonden met het donateurschap van de Stichting. De Donderdagavond EetClub kan zijn activiteiten vanzelfsprekend alleen goed ontplooien indien daarvoor de nodige financiën aanwezig zijn. Alle leden doneren daarom jaarlijks een vaste minimale bijdrage aan de Stichting Donderdagavond EetClub. De jaarlijkse donatie is vastgesteld op € 75 per persoon en dient elk jaar vóór de nieuwjaarsborrel op de rekening van de Stichting te staan.

Rekeningnummer van de Stichting is: NL51ABNA0460454277 te name van “Stichting Donderdagavond EetClub” te Amsterdam.

Let op: alleen leden kunnen betalen, geïnteresseerden moeten eerst lid worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Quaestoraat via: quaestor@donderdagavondeetclub.nl

Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden.