News Item Three

Waarde leden, Heeren,

De Donderdagavond Eetclub is een informeel netwerk van Heeren die naast vele gemeenschappelijke interesses op sociaal, maatschappelijk en professioneel gebied ook gemeen hebben dat ze homoseksueel zijn.

Onze doelstelling is het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden. De Donderdagavond Eetclub is opgericht op 27 september 1979 door Jonkheer Floris Michiels van Kessenich omdat hij en een aantal vrienden zich niet herkenden in het reguliere homo-uitgaansleven. De Donderdagavond Eetclub voorzag in deze behoefte en groeide door de jaren heen uit van een kleine eetclub tot een omvangrijk gezelschap met een paar honderd leden. De uitgebreide doelstelling van de Donderdagavond Eetclub vindt u hier

Namens het bestuur verwelkom ik u graag bij een DEC-activiteit.

Peter Bos
Voorzitter dagelijks bestuur