Stichting Donderdagavond EetClub kent naast het Stichtingsbestuur een afzonderlijk Dagelijks Bestuur voor de dagelijkse leiding. Het Stichtingsbestuur waarborgt de waarden, inhoud en uitstraling, draagt zorg voor de continuïteit, beheert de stichtingsgelden en benoemt jaarlijks het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur organiseert alle activiteiten, benoemt commissies en ziet toe op de uitnodiging van nieuwe leden.


Dagelijks Bestuur

Frank van der Voort Voorzitter
Bas van Helsdingen Vicevoorzitter en Nieuwe Heeren
Wiebe de Vries Penningmeester
Thomas van der Zee Evenementen
Ernst de Jong Secretaris
Niek Smit Communicatie
Ruben Boele Nieuwe Heeren

Stichtingsbestuur

Niels Jens Voorzitter
Joris Ottow Vicevoorzitter
Krijn Soeteman Secretaris
Eddie Altenburg-Collin Penningmeester
Bas van der Meij Leden