Stichting Donderdagavond EetClub kent naast het Stichtingsbestuur een afzonderlijk Dagelijks Bestuur voor de dagelijkse leiding. Het Stichtingsbestuur waarborgt de waarden, inhoud en uitstraling, draagt zorg voor de continuïteit, beheert de stichtingsgelden en benoemt jaarlijks het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur organiseert alle activiteiten, benoemt commissies en ziet toe op de uitnodiging van nieuwe leden.


Dagelijks Bestuur

Wiebe de Vries Voorzitter
Bas van Helsdingen Vicevoorzitter en Evenementen
Niek Smit Penningmeester
Ernst de Jong Secretaris
Robbert van Rijsbergen Communicatie
Ruben Boele Nieuwe Heeren
Frank Lombarts Nieuwe Heeren

Stichtingsbestuur

Niels Jens Voorzitter
Krijn Soeteman Secretaris
Eddie Altenburg-Collin Penningmeester
Bas van der Meij Leden
Egbert Adrichem Leden