De Donderdagavond EetClub werd opgericht op 27 september 1979 door Jhr Floris Michiels van Kessenich. Als lid van het Studentencorps herkende Floris de traditioneel ingestelde homoseksuele medestudenten uit de betere milieus, die hij eufemistisch aanduidde als ‘gelijkgestemden’. Studenten die lid waren van traditionele studentenverenigingen, maar daar nog niet voor hun geaardheid waren uitgekomen, voelden zich verbonden met de Donderdagavond EetClub.

Floris nodigde op zijn tweeëntwintigste verjaardag een veertigtal gelijkgestemde vrienden uit om hen zijn plan voor te leggen om een club op te richten. Slechts een klein groepje was voor dit plan te vinden en men sprak af regelmatig met elkaar te eten en te borrelen. Zo werd een maand later ‘Het Borrel en EetGenootschap der Deftige Heeren Homoseksuelen’ opgericht dat al gauw vanwege de te lange naam werd omgedoopt tot de ‘Donderdagavond EetClub’. Het vriendenclubje leek echter geen lang leven beschoren, want op de derde bijeenkomst kwamen nog maar een paar leden opdagen. Toch begon de bal te rollen, want vrienden van vrienden bleken wél geïnteresseerd en zo groeide de Donderdagavond EetClub door de jaren heen uit van een vriendenclubje tot een omvangrijk borrelgezelschap met een paar honderd donateurs.

De Donderdagavond EetClub trok gaandeweg ook een veel breder gezelschap aan dan alleen studenten. Na diverse borrels in enkele studentensteden te hebben georganiseerd, werd besloten de activiteiten te bundelen in één gezamenlijke maandborrel in Amsterdam. Het gezamenlijk eten is daarbij steeds een vast onderdeel van de borrelavond gebleven.

floris.jpeg