Bij het tienjarig bestaan van de Donderdagavond EetClub en met de enorme groei die de Club had doorgemaakt, ontstond de behoefte tot het in het leven roepen van een juridisch rechtspersoon. Zo werd op 5 oktober 1989 de Stichting Donderdagavond EetClub opgericht. Met de Oprichting van de Stichting kwam een afzonderlijk bestuur voor de dagelijkse leiding en de Commissie van Continuïteit ging op in het Stichtingsbestuur.

Het Stichtingsbestuur waarborgt de waarden, inhoud en uitstraling, draagt zorg voor de continuïteit en beheert de stichtingsgelden.

Het Dagelijks Bestuur organiseert alle activiteiten, benoemt de commissies en ziet toe op de uitnodiging van nieuwe leden.

DEC staat in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam ingeschreven als ‘Stichting Donderdagavond Eetclub’ Amsterdam onder KvK nummer: 41208915.


Leden van Verdienste

Leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Stichting, kunnen worden benoemd tot erelid. Zo benoemde de Donderdagavond EetClub:


Ereleden

Daan de Villeneuve -
Jaap Nawijn -
Richard Husemeijer (†) -
Roderic van Voorst tot Voorst -
Sander Allegro -