“Dat komt in ons milieu niet voor” was de reactie van Jonkheer Michiels van Kessenich toen zijn zoon Floris hem vertelde dat hij homo was. Het was deze uitspraak van zijn vader die de jonge Floris nooit meer zou loslaten en waarom hij zijn hele leven heeft gestreden voor de acceptatie van homoseksualiteit binnen het studentenleven, de Rooms-katholieke Kerk en de politiek.

Na zijn middelbare school ging Floris in Amsterdam studeren, waar hij zich slecht kon vinden binnen de traditionele studentenverenigingen omdat die naar zijn mening, te heteroseksistisch waren. In Leiden studeerde hij kunstgeschiedenis en werd lid van de Leidse Studenten Vereniging Minerva. Hij maakte openlijk bekend dat hij homoseksueel was en kreeg binnen het corps al gauw de bijnaam ‘Freule Michiels van Kesternicht’. Floris ging zich inzetten voor een groep die tot dan toe binnen de homobeweging onzichtbaar was: de homo’s uit betere milieus. Mensen zoals hijzelf dus. Dat was het begin van de Donderdagavond EetClub: een groep homo’s die iedere week samen borrelden en op stap gingen.

Binnen Minerva richtte hij zijn eigen homodispuut ‘Antinoüs’ op. Begin jaren tachtig was daar genoeg draagvlak voor. Het was een tamelijk elitair gezelschap, dat in de negentiger jaren weer werd ontbonden. Verder trok Floris de aandacht van de nationale media door jasje-dasje mee te lopen op Roze Zaterdag en daarbij de leuze: ‘De adel loopt ook mee’ te voeren. Ook baarde hij veel opzien binnen de Leidsche studentengemeenschap door op het jaarlijkse Sempre-Bal van Minerva zijn opwachting te maken met een heer aan zijn arm en binnen de Katholieke Kerk richtte hij de Nederlandse tak van Dignity voor homo-emancipatie op.

Eind 1991 overleed Floris aan de gevolgen van Aids. Het levensverhaal van Floris werd door auteur Jos Versteegen opgetekend in het boek ‘De Roze Jonker‘ dat onlangs zijn herdruk beleefde en nog steeds traditioneel op het Nieuwe Heeren Diner aan de nieuwe tot de Donderdagavond EetClub toegetreden donateurs wordt uitgereikt.

De Stichting De Rose Jo(n)ker beheert de nalatenschap van Floris:

Stichting De Rose Jo(n)ker beheert de nalatenschap van Floris. Met het rendement op dit vermogen worden “acties in de geest van Floris” financieel ondersteund. Tijdens zijn leven is Floris voortdurend politiek actief geweest. Regelmatig heeft hij met zijn ludieke acties de landelijke pers gehaald. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan demonstraties tegen discriminerende wetgeving in binnen- en buitenland, maar ook acties binnen gevestigde instituties zoals onderwijs, de rooms-katholieke kerk en de adel.

De Rose Jo(n)ker en de Donderdagavond EetClub zijn niet aan elkaar gelieerd.

rozejonkerlogo.png