Club | Bestuur

Stichting Donderdagavond EetClub kent naast het Stichtingsbestuur een afzonderlijk Dagelijks Bestuur voor de dagelijkse leiding. Het Stichtingsbestuur waarborgt de waarden, inhoud en uitstraling, draagt zorg voor de continuïteit, beheert de stichtingsgelden en benoemt jaarlijks het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur organiseert alle activiteiten, benoemt commissies en ziet toe op de uitnodiging van nieuwe leden.

Dagelijkse Bestuur

Voorzitter: Frank van der Voort
Penningmeester en Vicevoorzitter: Matthijs Roest Crollius
Secretaris: Nathan Soomer
Commissaris Communicatie en Public Relations: Niek Smit
Commissaris Evenementen: Mike van Vlaanderen
Commissaris Nieuwe Leden: Ernst de Jong
Commissaris Nieuwe Leden: Bas van Helsdingen

Stichtingsbestuur

Voorzitter: Niels Jens
Penningmeester: Eddie Altenburg-Collin
Secretaris: Krijn Soeteman
Vice-Voorzitter: Joris Ottow
Leden: Bas van der Meij